Servei de Comptabilitat

Comprèn el subministrament als ens de la informació que permeti comptabilitzar la gestió dels recursos delegats.