Problemes de signatura amb el navegador Google Chrome

20/11/2015 | BASE-Gestió d'Ingressos

El navegador Google Chrome ha deixat de donar suport a l’execució de la màquina virtual de Java i aquest canvi afecta a la signatura electrònica de sol·licituds i tràmits.

Estem treballant per trobar alternatives i, fins que no es solucioni, caldrà utilitzar els altres navegadors indicats en els Requisits tècnics d’accés.