EFQM 500+

31/03/2017 | BASE-Gestió d'Ingressos

Reconeixement europeu que acredita la qualitat en els sistemes de gestió atorgat per l’European Foundation for Quality Management.