Base On-line

El teu municipi

ALCOVER

Escut del municipi ALCOVER
Adreça
Pl. Nova, 3 43460 Alcover
Telèfon
977 760 441
Web
http://www.alcover.cat/

Oficina Valls

Adreça
Pl Sant Jordi, 2
Telèfon
977600488
Email
o.valls@base.cat
Horari
Us recomanem demanar cita
De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLICnonosino
Barbacanesnonosino
Canalsnonosino
Cementiri: Conservaciónosisino
Clavegueramnosisino
Connexió aiguanosisino
Contribucions especialsnonosino
Cànon de l'Aiguasinonono
Escolar: Escola de músicanonosino
Escolar: Llar d'infantsnonosino
Escombrariesnosisino
Execució subsidiàrianonosino
IAEsisisisi
IBI BICEsisisino
IBI rústicsisisino
IBI urbàsisisino
ICIOnonosisi
IIVTNUnosisino
IVTMsisisino
Llicència d'activitatsnonosino
Multes trànsitsisisino
Ocupació: Parades mercat municipalnonosino
Piscina municipalnonosino
Quotes d'urbanitzaciónonosino
Quotes de conservaciónonosino
Sancions administrativesnonosino
Servei: Depuradora d'aigüesnosisino
Subministrament Aiguanosisino
Taxa empresa subministramentsisisisi
Vehicles: Gualsnosisino

Calendari Fiscal

Concepte Període
DEPURADORA D'AIGUA Del 28/06/2024 al 30/08/2024
GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 28/06/2024 al 30/08/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 31/10/2024 al 31/12/2024
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2024 al 30/09/2024
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 28/03/2024 al 31/05/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/07/2024 al 30/09/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/01/2025 al 31/03/2025
TAXA CLAVEGUERAM Del 31/05/2024 al 31/07/2024
TAXA CLAVEGUERAM Del 27/09/2024 al 29/11/2024
TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 28/06/2024 al 30/08/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 28/01/2024 al 28/03/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 31/05/2024 al 31/07/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 30/08/2024 al 31/10/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 27/09/2024 al 29/11/2024

Ordenances