Base On-line

El teu municipi

XERTA

Escut del municipi XERTA
Adreça
Pl. Major,13 43592 Xerta
Telèfon
977 473 005
Web
http://www.xerta.cat/

Oficina Tortosa

Adreça
Av. Catalunya, 76 baixos
Telèfon
977504411
Email
o.tortosa@base.cat
Horari
Us recomanem demanar cita
De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLICnonosino
Cementiri: Conservaciónosisino
Clavegueramnosisino
Contribucions especialsnosisino
Escombrariesnosisino
Establiments: Rètolsnosisino
Execució subsidiàrianonosino
IAEsisisisi
IBI BICEsisisino
IBI rústicsisisino
IBI urbàsisisino
ICIOnosisisi
IIVTNUnosisino
IVTMsisisino
Immobles: Llicència urbanísticanosisisi
Ocupació: Taules i cadiresnosisino
Quotes d'urbanitzaciónosisino
Quotes de conservaciónosisino
Sancions administrativesnonosino
Taxa empresa subministramentsisisisi
Vehicles: Gualsnosisino

Calendari Fiscal

Concepte Període
BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALSDel 28/06/2024 al 30/08/2024
GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 28/06/2024 al 30/08/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 27/09/2024 al 29/11/2024
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2024 al 30/09/2024
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 28/03/2024 al 31/05/2024
OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES-CADIRES Del 28/06/2024 al 30/08/2024
RETOLS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 28/06/2024 al 30/08/2024
TAXA CLAVEGUERAM Del 30/07/2024 al 30/09/2024
TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 28/06/2024 al 30/08/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 30/07/2024 al 30/09/2024

Ordenances