Base On-line

El teu municipi

CALAFELL

Escut del municipi CALAFELL
Adreça
Pl. Catalunya, 1 43820 Calafell
Telèfon
977 699 009
Web
http://www.calafell.cat

Oficina Calafell

Adreça
C. Església, 1 Local 2
Telèfon
977691055
Email
o.calafell@base.cat
Horari
Us recomanem demanar cita
De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
Apertura de rases en terrenys publicsnonosino
Autoliquidació IVTMnosinono
Cementiri: Conservaciónosisino
Clavegueramnonosino
Connexió aiguanonosino
Contribucions especialsnosisino
Control espectacles i trànsitnonosino
Escolar: Formaciónonosino
Escombrariesnosisino
Execució subsidiàrianosisino
Expedició documents administratiusnonosino
IAEsisisisi
IBI BICEnosisino
IBI rústicnosisino
IBI urbànosisino
ICIOnonosino
IIVTNUnosisino
IVTMnosisino
Immobles: Llicència urbanísticanonosino
Llicència d'activitatsnonosino
Multes OGCnonosino
Multes coercitivesnonosino
Multes trànsitsisisino
Ocupació: Material construcciónonosino
Ocupació: Parades mercatnosisino
Ocupació: Parades mercat municipalnonosino
Ocupació: Parades, barraques i altresnonosino
Ocupació: Port nonosino
Ocupació: Tarimes, tribunes i anàlegs no permanentnonosino
Ocupació: Taules i cadiresnonosino
Preus públics agrupatsnonosino
Publicitatnonosino
Publicitat: radio municipalnonosino
Quotes d'urbanitzaciónosisino
Quotes de conservaciónosisino
Reintegrament d'ingressosnonosino
Sancions administrativesnonosino
Servei: Control Sanitarinonosino
Servei: Gestió plaques municipalsnonosino
Servei: Transport escolarnonosino
Subministrament Aiguanonosino
Taxa empresa subministramentsisisisi
Vehicles: Gualsnosisino
Vehicles: Llicència taxinonosino
Vehicles: Retiradanonosino
Ús instal·lacions municipalsnonosino
Ús instal·lacions municipals esportivesnonosino

Calendari Fiscal

Concepte Període
BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALSDel 03/05/2024 al 12/07/2024
GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 05/06/2024 al 12/08/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 03/07/2024 al 09/09/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 03/05/2024 al 12/07/2024
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 04/09/2024 al 06/11/2024
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 05/04/2024 al 13/06/2024
OCUPACIO PARADES MERCAT Del 12/07/2024 al 26/09/2024
TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 03/07/2024 al 09/09/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 05/04/2024 al 13/06/2024

Ordenances