Base On-line

El teu municipi

SANTA COLOMA DE QUERALT

Escut del municipi SANTA COLOMA DE QUERALT
Adreça
Pl. Major, 1 43420 Santa Coloma de Queralt
Telèfon
977 880 088
Web
http://www.stacqueralt.altanet.org/

Oficina Montblanc

Adreça
C. Aguiló, 2
Telèfon
977860060
Email
o.montblanc@base.cat
Horari
Us recomanem demanar cita
De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
Activitat ambientalnonosino
Canalsnosisino
Cementiri: Conservaciónosisino
Clavegueramnosisino
Connexió aiguanosisino
Contribucions especialsnonosino
Cànon de l'Aiguasinonono
Escola de musicanonosino
Escombrariesnosisino
Execució subsidiàrianonosino
IAEsisisisi
IBI BICEsisisino
IBI rústicsisisino
IBI urbàsisisino
ICIOnonosisi
IIVTNUnosisino
IVTMsisisino
Multes trànsitsisisino
Ocupació: Sol, subsol i volada de la via públicanonosino
Ocupació: Taules i cadiresnosisino
Ocupació: terrasses, tribunes i miradors.nosisino
Piscina municipalnonosino
Quotes d'urbanitzaciónonosino
Quotes de conservaciónonosino
Sancions administrativesnonosino
Servei d'abocadornonosino
Servei d'escorxador municipalnonosino
Servei de basculanonosino
Subministrament Aiguanosisino
Taxa empresa subministramentnosinono
Utilitzacio parquing municipalnonosino
Vehicles: Gualsnosisino

Calendari Fiscal

Concepte Període
BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALSDel 28/06/2024 al 30/08/2024
CANALERES Del 28/06/2024 al 30/08/2024
GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 28/06/2024 al 30/08/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2024 al 30/09/2024
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 28/03/2024 al 31/05/2024
OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES-CADIRES Del 28/06/2024 al 30/08/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/03/2024 al 31/05/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/05/2024 al 31/07/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 30/07/2024 al 30/09/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 27/09/2024 al 29/11/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/11/2024 al 31/01/2025
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 31/01/2025 al 01/04/2025
TAXA CLAVEGUERAM Del 28/06/2024 al 30/08/2024
TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 28/03/2024 al 31/05/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 30/07/2024 al 30/09/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 31/01/2025 al 01/04/2025
TERRASSES, TRIBUNES I MIRADORS Del 28/06/2024 al 30/08/2024

Ordenances