Base On-line

El teu municipi

SANTA BÀRBARA

Escut del municipi SANTA BÀRBARA
Adreça
Pl. Cid i Cid, 1 43570 Santa Bàrbara
Telèfon
977 717 000
Web
http://www.santabarbara.cat/

Oficina Amposta

Adreça
C. Major, 34
Telèfon
977701265
Email
o.amposta@base.cat
Horari
Us recomanem demanar cita
De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
Cementiri: Conservaciónosisino
Clavegueramnosisino
Contribucions especialsnonosino
Escombrariesnosisino
Execució subsidiàrianonosino
IAEsisisisi
IBI BICEsisisino
IBI rústicsisisino
IBI urbàsisisino
ICIOnonosino
IIVTNUnosisino
IVTMsisisino
Multes trànsitsisisino
Ocupació: Taules i cadiresnosisino
Preus públics agrupatsnonosino
Quotes d'urbanitzaciónonosino
Sancions administrativesnonosino
Taxes agrupadesnonosino

Calendari Fiscal

Concepte Període
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/08/2024 al 31/10/2024
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2024 al 30/09/2024
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 28/03/2024 al 31/05/2024
OCUPACIO VIA PUBLICA AMB TAULES-CADIRES Del 31/05/2024 al 31/07/2024
TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 28/06/2024 al 30/08/2024
TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 28/06/2024 al 30/08/2024

Ordenances