Base On-line

El teu municipi

ULLDECONA

Escut del municipi ULLDECONA
Adreça
C. Major, 49 43550 Ulldecona
Telèfon
977 573 034
Web
http://www.ulldecona.cat/

Oficina Ulldecona

Adreça
C. Major, 49
Telèfon
977721161
Email
o.ulldecona@base.cat
Horari
Atenció amb CITA PRÈVIA
Dilluns, dimecres i dijous de 9.00 a 14.00 h

Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
Contribucions especialsnosisino
Costes judicialsnonosino
Danys contractualsnonosino
Execució subsidiàrianosisino
Exp. responsabilitat patrimonial.nonosino
IAEsisisisi
IBI BICEsisisino
IBI rústicsisisino
IBI urbàsisisino
ICIOnosisisi
IIVTNUnosisino
IVTMsisisino
Multes trànsitsisisino
Preus públics agrupatsnosisino
Quotes d'urbanitzaciónosisino
Quotes de conservaciónosisino
Reintegrament d'ingressosnonosino
Sancions administrativesnonosino
Taxa empresa subministramentnosisisi
Taxes agrupadesnosisino

Calendari Fiscal

Concepte Període
BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALSDel 28/04/2023 al 30/06/2023
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/06/2023 al 31/08/2023
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/04/2023 al 30/06/2023
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/07/2023 al 29/09/2023
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2023 al 29/09/2023
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2023 al 31/05/2023
OCUPACIO PARADES MERCAT Del 31/05/2023 al 31/07/2023
OCUPACIO PARADES MERCAT Del 29/09/2023 al 30/11/2023
TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 31/03/2023 al 31/05/2023
TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 31/03/2023 al 31/05/2023
TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 31/01/2023 al 31/03/2023

Ordenances