Base On-line

El teu municipi

LLOAR EL

Escut del municipi LLOAR EL
Adreça
Pl. de l'Església, 1 43737 El Lloar
Telèfon
977 825 388
Web
http://www.lloar.altanet.org/

Oficina Falset

Adreça
Pl Quartera, 36
Telèfon
977830081
Email
o.falset@base.cat
Horari
Us recomanem demanar cita
De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
Cementiri: Conservaciónosisino
Clavegueramnosisino
Connexió aiguanosisino
Contribucions especialsnonosino
Cànon de l'Aiguasinonono
Escombrariesnosisino
Execució subsidiàrianonosino
IAEsisisisi
IBI BICEsisisino
IBI rústicsisisino
IBI urbàsisisino
ICIOnonosino
IIVTNUnosisino
IVTMsisisino
Quotes d'urbanitzaciónonosino
Quotes de conservaciónonosino
Sancions administrativesnonosino
Subministrament Aiguanosisino

Calendari Fiscal

Concepte Període
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 28/06/2024 al 30/08/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/06/2024 al 30/08/2024
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 28/07/2024 al 29/09/2024
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 31/03/2024 al 31/05/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/04/2024 al 30/06/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 28/07/2024 al 29/09/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 27/10/2024 al 29/12/2024
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Del 29/01/2025 al 31/03/2025
TAXA ESCOMBRARIES Del 28/04/2024 al 30/06/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 28/07/2024 al 29/09/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 27/10/2024 al 29/12/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 29/01/2025 al 31/03/2025
TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 28/06/2024 al 30/08/2024

Ordenances