Base On-line

El teu municipi

CANONJA LA

Escut del municipi CANONJA LA
Adreça
C. Raval, 11 43110 La Canonja
Telèfon
977 543 489
Web
http://www.lacanonja.cat/

Oficina La Canonja

Adreça
C. Raval, 15
Telèfon
977546643
Email
o.canonja@base.cat
Horari
Us recomanem demanar cita
Dimarts i Dijous de 9.00h a 14.00h

Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLICnonosino
Cementiri: Conservaciónosisino
Contribucions especialsnonosino
Costes judicialsnonosino
Escombrariesnosisino
Execució subsidiàrianonosino
IAEnonosino
IBI BICEsisisino
IBI rústicsisisino
IBI urbàsisisino
ICIOnonosino
IIVTNUnonosino
IVTMsisisino
Immobles: Llicència urbanísticanonosino
Multes trànsitsisisino
Preus públics agrupatsnonosino
Quotes d'urbanitzaciónonosino
Quotes de conservaciónonosino
Sancions administrativesnonosino
Taxa empresa subministramentsisisisi
Taxes agrupadesnonosino
Vehicles: Gualsnosisino

Calendari Fiscal

Concepte Període
BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALSDel 29/08/2024 al 31/10/2024
GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 29/08/2024 al 31/10/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 26/04/2024 al 28/06/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 26/04/2024 al 28/06/2024

Ordenances