Base On-line

El teu municipi

CREIXELL

Escut del municipi CREIXELL
Adreça
C. Església, 3 43839 Creixell
Telèfon
977 800 202
Web
http://www.creixell.es/

Oficina Creixell

Adreça
Av del Dr. Pujol, 8 esc. 1
Telèfon
977803320
Email
o.creixell@base.cat
Horari
Us recomanem demanar cita
Dimarts i divendres de 9.00h a 14.00h excepte a l'estiu.
Juliol i Agost: de dilluns a divendres (9.00h a 14.00h).

Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLICnonosino
Cementiri: Conservaciónosisino
Contribucions especialsnonosino
Danys contractualsnonosino
Escombrariesnosisino
Execució subsidiàrianonosino
IAEsisisisi
IBI BICEsisisino
IBI rústicsisisino
IBI urbàsisisino
ICIOnonosisi
IIVTNUnonosino
IVTMsisisino
Immobles: Llicència urbanísticanonosino
Llicència d'activitatsnonosino
Lloguer de béns mobles municipalsnonosino
Multes trànsitsisisino
Ocupació: Taules i cadiresnonosino
Quotes d'urbanitzaciónosisino
Quotes de conservaciónosisino
Sancions administrativesnonosino
Vehicles: Gualsnosisino

Calendari Fiscal

Concepte Període
BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALSDel 28/06/2024 al 30/08/2024
GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 28/03/2024 al 31/05/2024
GUALS OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 30/07/2024 al 30/09/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 28/06/2024 al 30/08/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 28/06/2024 al 30/08/2024
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2024 al 30/09/2024
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 28/03/2024 al 31/05/2024
TAXA CONSERVACIO CEMENTIRI Del 30/07/2024 al 30/09/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 28/03/2024 al 31/05/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 28/06/2024 al 30/08/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 30/08/2024 al 31/10/2024

Ordenances