Base On-line

El teu municipi

VILALBA DELS ARCS

Escut del municipi VILALBA DELS ARCS
Adreça
Pl. de la Vila, 3 43782 Vilalba dels Arcs
Telèfon
977 438 002
Web
http://www.vilalba.altanet.org/

Oficina Gandesa

Adreça
C. Carretera de Vilalba, 4
Telèfon
977420024
Email
o.gandesa@base.cat
Horari
Us recomanem demanar cita
De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

Delegacions a favor de BASE-Gestió d'Ingressos

Descripció Gestió Recaptació voluntària Recaptació executiva Inspecció
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLICnonosino
Animals: Tinençanonosino
Cementiri: Conservaciónosisino
Contribucions especialsnosisino
Escombrariesnosisino
Execució subsidiàrianonosino
IAEsisisisi
IBI BICEsisisino
IBI rústicsisisino
IBI urbàsisisino
ICIOnonosino
IIVTNUnosisino
IVTMsisisino
Impost sobre despeses sumptuàries (cotos)nosisino
Quotes d'urbanitzaciónonosino
Quotes de conservaciónonosino
Sancions administrativesnonosino
Taxa per portes que obren a l'exteriornosisino
Transit de bestiar per vies publiquesnosisino

Calendari Fiscal

Concepte Període
BÉNS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALSDel 28/06/2024 al 30/08/2024
DESPESES SUMPTUARIES VEDAT DE CAÇA Del 29/02/2024 al 30/04/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 26/04/2024 al 28/06/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 31/05/2024 al 31/07/2024
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 31/10/2024 al 31/12/2024
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 30/07/2024 al 30/09/2024
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 28/03/2024 al 31/05/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 26/04/2024 al 28/06/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 30/07/2024 al 30/09/2024
TAXA ESCOMBRARIES Del 31/10/2024 al 31/12/2024
TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 28/01/2024 al 28/03/2024

Ordenances