Base On-line

Tràmits

Domiciliació de tributs

Domiciliació bancària de rebuts

Aquest tràmit permet domiciliar el pagament de rebuts de cobrament periòdic en una entitat bancària. La domiciliació tindrà efecte en el proper rebut que s'hagi d'enviar a l'entitat financera corresponent.

 

Documentació:

  • Les dades bancàries.
  • La sol·licitud d’alta de la domiciliació, degudament emplenada. Cal identificar amb claredat els conceptes que es volen actualitzar i un document que acrediti la titularitat del compte on es desitja domiciliar el pagament (fotocòpia de llibreta, altres rebuts domiciliats, ...).

Com puc tramitar-ho?

Domiciliació bancària amb la carta de pagament

Aquest tràmit permet domiciliar el pagament de l’impost que consta en la carta de pagament. La domiciliació té efectes per a l’any següent.

Documentació:

  • Les dades bancàries.
  • La sol·licitud d’alta de la domiciliació, degudament emplenada. Cal identificar amb claredat els conceptes que es volen actualitzar.

Com puc tramitar-ho?

Baixa de la domiciliació bancària de rebuts

Aquest tràmit permet donar de baixa una domiciliació existent.

Documentació:

  • La sol·licitud de baixa de la domiciliació, degudament emplenada. Cal identificar amb claredat els conceptes que es volen donar de baixa.
     

Com puc tramitar-ho?

Actualització de la domiciliació bancària de rebuts

Aquest tràmit permet modificar una domiciliació existent, per un canvi de compte o altres causes.

Documentació:

  • Les dades bancàries.
  • La sol·licitud d’actualització de la domiciliació, degudament emplenada. Cal identificar amb claredat els conceptes que es volen actualitzar i un document que acrediti la titularitat del compte on es desitja domiciliar el pagament (fotocòpia de llibreta, altres rebuts domiciliats, ...).

Com puc tramitar-ho?

Tràmits Relacionats