Base On-line

Tràmits

Pagament de tributs i altres ingressos

Què és?

El pagament, en període voluntari i executiu, s’efectua per cancel·lar el deute pendent dels tributs i multes de circulació dels municipis que han delegat la recaptació a BASE.

Qui?

Qualsevol persona interessada a realitzar el pagament.

Documentació necessària

Cal disposar de la carta de pagament que BASE envia per correu ordinari, e-mail o SMS a fi de facilitar al contribuent aquest tràmit, excepte que es faci el pagament per TPV a través de BASE on-line (és necessari autenticar-se amb certificat digital).

Podeu sol·licitar un duplicat de la carta de pagament a qualsevol de les oficines de BASE o bé descarregar-la a través de les següents opcions:

 • Cartes de pagament: servei que permet descarregar una carta de pagament o fer directament el pagament on-line amb targeta de crèdit o dèbit.

Avís: El pagament s’ha d’efectuar dins del termini indicat en la carta de pagament. Si ja ha transcorregut aquest termini, es pot sol·licitar un nou document per pagar segons la situació del vostre expedient.

On i com?

Les opcions disponibles són les següents:

Pagament amb targeta de crèdit o dèbit

 • A través de BBVA (targetes Visa, MasterCard i Maestro). Seleccioneu l'Emissor indicat en la vostra carta de pagament (pdf) i premeu Continuar.
   
     

Pagament a les entitats col·laboradores

A les entitats col·laboradores indicades en la carta de pagament i segons la modalitat escollida:

 • Presencialment o per caixer electrònic. A les oficines de les entitats col·laboradores o als seus caixers automàtics amb lectors de codis de barres, amb la presentació de la carta de pagament corresponent.
  Per banca telefònica, sempre que l’entitat col·laboradora disposi d’aquest servei. Modalitat exclusiva per als clients d’entitats amb servei de banca telefònica i que tinguin subscrit un conveni de col·laboració amb BASE-Gestió d’Ingressos:

  BBVA
  Tel. 91 224 94 26
  En horari d'estiu: de dilluns a divendres, de 7 a 17.30 hores.
  En horari d'hivern: de dilluns a dissabte, de 7 a 17.30 hores.
   
 • Per Internet, a través de càrrec en el compte o la targeta de dèbit o crèdit. Cal ser client de l'entitat bancària que disposi d’aquesta modalitat de pagament.

Pagament per transferència bancaria

En el cas que aquest sigui un mitjà de pagament admès, cal indicar que d'acord amb l'article 60.5 de l'Ordenança fiscal de BASE-Gestió d'Ingressos, el pagament efectuat mitjançant transferència bancària només tindrà efectes alliberadors en la data de l'operació en el compte de destí de BASE-Gestió d'Ingressos.

Tràmits Relacionats