Base On-line

Tràmits

Altes i baixes en ocupació de domini amb ús privatiu i/o per prestació de serveis

Altes i baixes en ocupació de domini amb ús privatiu i/o per prestació de serveis

BASE-Gestió d’Ingressos no gestiona les altes ni les baixes que es puguin produir. La persona interessada ha d’adreçar-se a l’ajuntament corresponent, ja que és l’ajuntament qui ha de determinar les quotes que cal tributar i els termes en què es prestarà el servei o es podrà realitzar l’ocupació del domini públic amb un ús privatiu.

Tràmits Relacionats