Base On-line

Tràmits

Declaracions per transmissió d'immobles on es presta el servei

Declaracions per transmissió d'immobles on es presta el servei

BASE-Gestió d’Ingressos no gestiona les declaracions de transmissions d’aquest tribut. Aquests declaracions, doncs, s’han d’adreçar directament a cadascun dels ajuntaments respectius on radiquin els immobles transmesos.

Tràmits Relacionats