Base On-line

BASE

Activitats del Consell Rector

Activitats del Consell Rector

Activitat

Activitats estatutàries del Consell Rector i de la Presidència de l'Organisme

Base jurídica

Obligació legal. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las Bases del Règim Local

Model de document amb la clàusula informativa o consentiment informat

No es recullen dades mitjançant formulari

Base jurídica per a categories especials de dades

No es tracten

Model de document amb la clàusula informativa o consentiment informat per a categories especials de dades

No procedeix

Finalitat de l’activitat del tractament

La gestió de les sessions del Consell Rector

Elaboració de perfils que afecten a la privacitat

No

Categories dels interessats

b) càrrecs públics

Tractament de dades de col·lectius vulnerables

No

Categories de dades

 • De caràcter identificatiu
 • Característiques personals

Destinataris de les cessions

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Unitat administrativa responsable

Assessoria i Contractació

Descripció de les dades tractades

 • De caràcter identificatiu:
  • NIF
  • Adreça postal o electrònica
  • Telèfon
  • Nom i cognoms
 • Característiques personals:
  • Estat civil
  • Dades familiars
  • Dades de naixement
  • Lloc de naixement
  • Edat
  • Sexe
  • Nacionalitat

Descripció del tractament

Convocatòria i tramesa de l'ordre del dia i  les actes de les reunions del Consell Rector. Funcions atribuïdes a la Presidència pels estatuts de BASE.

Període de conservació de les dades

Segons Calendari de Conservació establert per la Unitat d'Arxiu per a la corresponent sèrie documental.

Identificació de la procedència

 • D'administracions públiques. Diputació de Tarragona (P4300000I)

Identificació del procediment de recollida

 • Transmissió electrònica

Mesures de seguretat aplicades

Les corresponents al que determina l'ENS

Controls

No

Observacions

No hi ha observacions

Encarregats del tractament

No procedeix

Co-responsable del tractament

No procedeix

Data d’inici del Registre d’activitat

15/01/2019

Data de la darrera modificació del Registre d’activitat

05/03/2019

Avaluació d’impacte

No es realitza l'Avaluació d'impacte per que s'estima que, d'acord amb les Directrius sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD) del Grup "Protecció de dades" de l'article 29, el tractament no comporta probablement un alt risc per als drets i les llibertats dels individus
 

Tornar a Tractaments