Base On-line

Tràmits

Subhastes

Què permet?

Les subhastes són vendes públiques al millor postor. L'acte de subhasta és públic i per tant poden participar totes aquelles persones que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb dret, no tinguin impediment o restricció legal i s’identifiquin adequadament.

Amb l'entrada en vigor del Reial decret 1071/2017, les subhastes de béns de BASE es duran a terme de forma electrònica i qui desitgi participar ho haurà de fer mitjançant el Portal de Subhastes del Butlletí Oficial de l'Estat (https://subastas.boe.es)

Consulta la relació de béns embargats per fer subhasta

Ordre Subhasta - Lot Tipus Subhasta Descripció Bé Incidència
001 2023 / 23001 - 1 167.997,68 € https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-RC-2023-4300100123001  
002 2023 / 23002 - 1 35.331,88 € https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-RC-2023-4300100123002  
003 2023 / 23003 - 1 164.908,27 € https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-RC-2023-4300100123003  
004 2023 / 23004 - 1 56.211,77 € https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-RC-2023-4300100123004  
005 2023 / 23005 - 1 53.817,68 € https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-RC-2023-4300100123005  
006 2023 / 23006 - 1 74.427,03 € https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-RC-2023-4300100123006  

Tràmits Relacionats