Base On-line

Tràmits

Canvi de domicili - Impost sobre Vehicles de Tracció Mècànica (IVTM)

Condicions

Per tramitar el canvi de domicili a les oficines de BASE, s’han de complir les condicions següents:

 • El domicili anterior o el nou del vehicle han d'estar situat en un municipi que hagi delegat la gestió de l'impost a BASE.
  Consulteu el vostre municipi
 • Aquesta tramitació només la poden fer les persones físiques. Les persones jurídiques s’han d’adreçar a la Direcció General de Trànsit.

Consulteu els requisits establerts per la Direcció General de Trànsit.
 

Documentació

Documentació addicional

 • Si el nou domicili no consta en el DNI:
  • Un certificat d’empadronament amb una antiguitat no superior a tres mesos d’expedició.
 • Si sol·liciteu un duplicat del permís de conducció:
  • Una fotocòpia del permís o llicència de conducció.
 • Si el municipi d’origen no té delegada la recaptació de l’impost de l’IVTM a BASE:
  • Una fotocòpia del darrer rebut de l’IVTM
 • Si heu perdut el permís o la llicència de circulació:
 • Si us han robat el permís o la llicència de circulació:
  • Una fotocòpia de la denúncia.

Exclusions

 • Els vehicles agrícoles estan exclosos d'aquesta tramitació.

Tràmits Relacionats