Base On-line

Tràmits

Alteracions físiques o jurídiques en immobles

Alteracions físiques o jurídiques en immobles

El Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març estableix que els titulars d’immobles estan obligats a comunicar les alteracions de caràcter físic, econòmic o jurídic que realitzin en els immobles.

BASE-Gestió d’Ingressos té un conveni de col·laboració amb la Direcció General del Cadastre pel qual pot recepcionar la documentació necessària per declarar aquestes alteracions.

Les alteracions físiques o jurídiques es declaren en el model 900D, el qual incorpora informació sobre els documents necessaris per a cada tipus d'alteració.

Tràmits Relacionats